Cel charytatywny

Całkowity zysk ze sprzedaży kwasu chlebowego przekazany zostanie Fundacji Legii  prowadzącej punkt edukacyjno-integracyjnego dla dzieci z Ukrainy. Zebrane środki wesprą jeden z projektów Fundacji – naukę języka polskiego dla dzieci i ich opiekunów

Przeznaczając środki na ten cel, Fundacja zapewni jego beneficjentom łatwiejsze odnalezienie się w obecnej sytuacji, wyrównywanie szans i integrację z Polskim społeczeństwem.

P.S. A dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych Partnerów  zysk ze sprzedaży będzie jeszcze większy, ponieważ zrzekli się wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach projektu!